آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۹

تاثیر موسیقی در مبارزه با انواع عالم گیری‌ها در طول ۲۷۰۰ سال

افرادی که از بالکن‌های خانه خود هنگام قرنطینه ناشی از کروناویروس آواز می‌خوانند، بخشی از یک سنت دیرینه استفاده از موسیقی برای مبارزه با ترس هستند. قدمت این فرهنگ به پیش از زمان مرگ سیاه و قرن هفتم قبل از میلاد می‌رسد. این صحنه را تصور کنید…